Ευχαριστήρια ανακοίνωση για την συμβουλευτική εταιρία επιχειρήσεων your advisor

"Ευχαριστήρια ανακοίνωση"

"Η ομάδα μας ευχαριστεί πολύ την συμβουλευτική εταιρία επιχειρήσεων your advisor και ιδιαίτερα την Ελένη Δρακουλάκου, για την μελέτη και τον ορισμό πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις μας.   

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις είναι οι εξής:

• Μελέτες συστημάτων ISO (ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ).

• Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία.

• Health & Safety ξενοδοχείων.

• Σύστημα Travelife σε ξενοδοχεία.

• Σχέδιο HACCP και εφαρμογή.

• Διαγράμματα Ροής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και περιγραφική έκθεση που απαιτεί η υγειονομική διάταξη.

• Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης και αειφορίας. 

• Επιθεωρήσεις για λογαριασμό της επιχείρησης, για την επίβλεψη όσων απαιτείται να εφαρμόζει το Προσωπικό".

Χορηγοί Μεταφοράς

Χορηγοί Ομάδας

Top