Η επιμόρφωση στον Π.Ο.Α δεν σταματάει ποτέ - Πήρε την πιστοποίηση από το Αριστοτέλειο ο Νίκος Μακράκης!

Ο Π.Ο.Α επιδιώκει την εξέλιξη σε όλους τους τομείς  και ένα παραπάνω φυσικά στον τομέα των Ακαδημιών και σε ότι έχει να κάνει με τα παιδιά.

Σε αυτό το πλαίσιο και της γενικότερης φιλοσοφίας μας ότι η επιμόρφωση στον Π.Ο.Α δεν σταματάει ποτέ, ο Υπεύθυνος Ακαδημιών μας Νίκος Μακράκης παρακολούθησε με επιτυχία το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο "Προπονητής Αθλητικών Ακαδημιών" διάρκειας 56 ωρών και 4 ECTS, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από 5 Μαΐου έως 4 Ιουλίου 2021.

Νίκο συγχαρητήρια και εις ανώτερα!

Χορηγοί Μεταφοράς

Χορηγοί Ομάδας

Top